Onze Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Tanzania Joy Tours accepteert boekingen onder voorbehoud van de algemene voorwaarden die hier worden beschreven.

 

DE BOEKING

Boekingen en daaropvolgende contracten worden geacht te zijn gesloten in Arusha, Tanzania en worden geïnterpreteerd volgens de wetten van de Verenigde Republiek Tanzania. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om elke boeking te weigeren zonder de redenen ervoor op te geven.

 

AANBETALING & BETALING

Een aanbetaling van 30% is vereist om een ​​reservering te garanderen. Deze aanbetaling maakt deel uit van de betaling voor de reis en wordt verrekend met het totaalbedrag dat aan de opdrachtgever/agent in rekening wordt gebracht.

Als het volledige bedrag niet ten minste vier (4) weken voor vertrek is betaald, behoudt het bedrijf zich het recht voor om de boeking als geannuleerd te beschouwen en wordt de aanbetaling verbeurd.

Klanten/agenten die binnen vier (4) weken voor vertrek van de tour boeken, moeten het volledige bedrag onmiddellijk betalen om de reservering te garanderen.

Alle bankkosten zijn voor rekening van respectievelijk de klant of agent. Dit is inclusief transactiekosten die door onze bank in rekening worden gebracht. Het bedrag dat op de factuur staat, is het bedrag dat op onze rekening moet staan ​​en als er bankkosten zijn afgeschreven, moeten we u achteraf factureren.

 

BOEKINGSWIJZIGINGEN

Voor wijzigingen van bestaande boekingen gedaan door de klant/agent (bijv. vertrekdata, vliegtickets, accommodatie, aantal deelnemers etc) geldt een administratiekost van 50 USD per boeking. Naast de servicekosten worden de administratiekosten in rekening gebracht.

 

ANNULERINGEN

Annuleringen moeten schriftelijk worden doorgegeven aan het kantoor dat de reservering heeft bevestigd. Annuleringen zijn pas van kracht vanaf de datum van ontvangst van de annulering door het boekingskantoor. In geval van annulering van een boeking, behoudt het bedrijf de volledige aanbetaling.

Als een boeking wordt geannuleerd, zijn de volgende annuleringskosten voor de klant in rekening gebracht:

Tot 4 weken voor vertrek – 30% annuleringskosten

4-2 weken voor vertrek – 50% annuleringskosten

2-1 weken voor vertrek – 75% annuleringskosten

Minder dan 1 week voor vertrek – 100% annuleringskosten

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken een tour te annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving in gevallen waarin dit onvermijdelijk is. In dat geval stemt het Bedrijf er echter mee in om alle reeds door de klant betaalde gelden terug te betalen. Dit is de exclusieve verantwoordelijkheid van het bedrijf jegens de klant en er kan geen claim voor enige schade ontstaan, hoe dan ook ontstaan, tegen het bedrijf.

 

PASPOORTEN, VISUM EN ANDERE REISPAPIEREN

Het is de eigen verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat paspoorten, visa, gezondheidscertificaten, bewijzen van vaccinaties en alle andere vereiste documentatie allemaal in orde zijn voor de te bezoeken landen.

Het bedrijf kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgen, schade of claims als de klant de documentatie van de klant en gerelateerde zaken niet correct behandelt voorafgaand aan het begin van de tour.

 

BAGAGE

Alle bagage en persoonlijke bezittingen zijn te allen tijde de verantwoordelijkheid van de klant en het bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade van persoonlijke bezittingen, hoe dan ook ontstaan.

Klanten hebben recht op één tas van maximaal 15 kg (rugzak of softbag – geen hardtop-koffer) en een dagrugzak. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om overbagage te weigeren. Houd er rekening mee dat op onze trektochten en op sommige 'bush'-vluchten andere bagageregels van toepassing kunnen zijn.

 

RISICO

De klant aanvaardt dat alle reizen een avontuurlijk karakter hebben en een element van persoonlijk risico inhouden. Noch het bedrijf, noch een van zijn agenten kan op enigerlei wijze aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, verlies van mensenlevens of schade aan eigendommen, hoe dan ook veroorzaakt. De klant vrijwaart het bedrijf hierbij en zal het bedrijf, zijn agent, rechtverkrijgenden en bedienden vrijwaren van een dergelijke claim.

De opdrachtgever aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor alle risico's.

 

AUTORITEIT OP TOUR

De beslissingen van de reisleider/chauffeur van het bedrijf zijn te allen tijde definitief en bindend.

De klant dient te allen tijde de wetten, gebruiken en deviezenvoorschriften van alle bezochte landen na te leven.

 

MARKETING

Het bedrijf behoudt zich het recht voor om foto's en video's die tijdens rondleidingen zijn gemaakt, te gebruiken voor marketing of ander reclamemateriaal. De klant geeft hierbij toestemming om dergelijke foto's te gebruiken en machtigt het Bedrijf om het auteursrecht voor deze foto's en dergelijk materiaal te behouden.

 

OVERMACHT

Onvoorziene omstandigheden, inclusief maar niet beperkt tot oorlog, mechanische storingen, weer, rellen en andere onvoorziene redenen buiten de controle van het Bedrijf, kunnen vertragingen of wijzigingen aan de tour veroorzaken. Het Bedrijf kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor een van deze mogelijke gebeurtenissen of eventuele gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

 

PRIJSWIJZIGINGEN

Al onze prijzen zijn gebaseerd op de huidige nationale parktarieven en belastingen. Er zijn gesprekken gaande dat Oost-Afrikaanse landen in 2014 wijzigingen in de belastingregels zullen ondergaan. Mochten de autoriteiten besluiten tot verhoging van de vergoedingen en belastingen, ook al zijn deze momenteel misschien niet gepland, dan zouden we deze verhogingen vervolgens moeten doorberekenen.