Privacy Beleid

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Tanzania Joy Tours-beleid om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die we kunnen verzamelen tijdens het gebruik van onze website. Dienovereenkomstig hebben we dit privacybeleid ontwikkeld zodat u begrijpt hoe we persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, communiceren, openbaar maken en anderszins gebruiken. Hieronder hebben we ons privacybeleid uiteengezet.

 

We zullen persoonsgegevens verzamelen met wettige en eerlijke middelen en, in voorkomend geval, met de kennis of toestemming van de betrokkene.

 

Voor of op het afhalen persoonlijke informatie, zullen wij bepalen doeleinden welke informatie wordt verzameld.

 

We verzamelen en gebruiken persoonlijke informatie uitsluitend voor het vervullen van de door ons gespecificeerde doeleinden en voor andere ondersteunende doeleinden, tenzij we de toestemming van de betrokken persoon verkrijgen of zoals vereist door de wet.

 

Persoonlijke gegevens moeten relevant zijn voor de doeleinden waarvoor het is om te worden gebruikt, en, voor zover nodig voor deze doeleinden, moeten juist, volledig en up-to-date is.

 

We zullen persoonlijke informatie beschermen door gebruik te maken van redelijke beveiligingsmaatregelen tegen verlies of diefstal, evenals ongeautoriseerde toegang, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging.

 

Wij zullen gemakkelijk beschikbaar voor klanten informatie over ons beleid en praktijken met betrekking tot het beheer van persoonlijke informatie.

We bewaren persoonlijke informatie alleen zolang als nodig is voor het bereiken van die doeleinden.

 

We doen er alles aan om onze activiteiten uit te voeren in overeenstemming met deze principes om ervoor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van persoonlijke informatie wordt beschermd en gehandhaafd. Tanzania Joy Tours kan dit privacybeleid van tijd tot tijd naar eigen goeddunken van Tanzania Joy Tours wijzigen